تبلیغات
eshgbox - بررسی و تحقیق درباره قارچ‌های سیلوهای گندم تهران New Page 3

یکشنبه 24 شهریور 1387  01:09 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط:

Click شیرین كردن آبهای شور/ نصرالله خرد؛ به راهنمایی: بزرگ بحرانی. Click Click بررسی یونجه‌كاری در شیراز/ داریوش ایرانی‌نژاد؛ به راهنمایی: ایرج پوسچی. Click اندازه‌گیری رطوبت خاك بطریقه پخش نوترون و كالیبره كردن دستگاه/ كیخسرو فرجودی؛ به راهنمایی: بزرگ بحرانی. Click ضربه‌های وارده به مفصل آرنج همراه با شكستگی - در رفتگی، كندگی غضوف در كودكان/ سارا توفیق‌راد؛ به راهنمایی: شادگان. Click آزمایش میزان حاطخیزی خاك باجگاه بروش مزرعه‌ای/ محمدحسین شفیعی؛ به راهنمایی: علی‌اصغر پارسا. Click سوژا"مطالعه ژنیتكی و روشهای اصلاح آن"/ كاوس صفائی‌شیرازی؛ به راهنمایی: منصور نیكنژاد. Click مقایسه اثر پنج سم قارچ‌كش در پیشگیری بیماری یرقان زودرس " گوجه‌فرنگی "/ هما جهانبخش؛ به راهنمایی: ایرج پوستچی. Click بررسی اندازه‌گیری اسیدیته شیره معده با رزینهای تعویض كننده یونی/ علی‌اكبر سلیمانی‌رهبر؛ به راهنمایی: گاگیك. Click سنتزهای مهم شیمی آلی (شامل 40 سنتز)/ سوسنبر اسلام‌پناه؛ به راهنمایی: گارنیك خاچاطوریان‌سانته. Click مطالعه میزان اوره.اسید اوریك ، كلسترول و قند خون اشخاص در سنین مختلف/ محمود بافقی‌نیا؛ به راهنمایی: گاگیك. Click بررسی باكتریولوژی كنسروهای جعبه/ علی‌اصغر قائمی؛ به راهنمایی: وحدت. Click تعیین مقدار و جدا كردن مواد موثره‌ی داتوراهای منطقه البرز/ كبری حسین‌زاده؛ به راهنمایی: محسن مجتبائی. Click شپشكهای آرد آلود مركبات و مبارزه بیولوژیكی با آنها/مهدی ناصری جهرمی. Click مطالعه ارقام داخلی و خارجی لوبیا سفید در باجگاه/ محمود حسینی؛ به راهنمایی: منصور نیك نژاد. Click مطالعه حوزه آبگیر و آبده رودخانه زاینده‌رود در اصفهان/ یوسف عمرانی؛ به راهنمایی: بزرگ بحرانی. Click وریناافیسینالیس و پراكندگی آن/ شهراز تقی‌زاده‌انصاری؛ به راهنمایی: علی زرگری. Click مطالعه پروتئینهای سرم پس از استعمال داروهای سنتیك پروژسترونی/ سیمین‌دخت مظلومی؛ به راهنمایی: گاگیك. Click اندازه‌گیری مواد آلی و معدنی در تركیبات دارویی بوسیله ین سدیم توسط فلام‌فتومتر/ بهروز مكری؛ به راهنمایی: رستم مقصودی. Click بررسی ذغال سنگ ایران و مقایسه سنگهای ذغال مختلف از نقطه نظر تركیب شیمیایی/ محمدحسین جزایری؛ به راهنمایی: امامی‌خوئی. Click اثر كود شیمیایی فسفره بر روی عملكرد منداب (در باجگاه)/ محمد شریفی؛ به راهنمایی: ایرج پوستچی. Click مطالعه ارقام داخلی و خارجی نخود سفید در باجگاه/ مرتضی خوشخوی زهتاب؛ به راهنمایی: منصور نیك نژاد. Click مطالعات مقدماتی در باره پرورش و مشخصات گوسفندان یزد/ محمود صالحی زاده‌منشادی؛ به راهنمایی: محمود مكاره‌چیان. Click بادام، تولید، مصرف ، ارقام، اصلاح، آفات و امراض/ ضیاءالله میثاقی؛ به راهنمایی: منصور نیك نژاد. Click آلرژی نسبت به باربیتوریكها/ جواد كارگر؛ به راهنمایی: محمد بهشتی. Click آلرژی انگلی/ محمدمهدی دامغانیان؛ به راهنمایی: محمد بهشتی. Click اثر كود شیمیائی ازته و فسفره بر روی عملكرد جو (در باجگاه)/ ابوالحسن صالحی؛ به راهنمایی: ایرج پوستچی. Click آندوسكوپی در سرطان مری (تومورهای مری)/ محسن حقوقی؛ به راهنمایی: حمید صالحیار. Click مطالعاتی در باره برنامه اصلاح نژاد گاوهای شیری اطراف تهران/ محمدابراهیم پژومند؛ به راهنمایی: محمود مكاره‌چیان. Click مطالعه تاسیسات آبیاری دز در خوزستان و اثرات آن در بهبود وضع كشاورزی ناحیه/ محمد كرباسی؛ به راهنمایی: بزرگ بحرانی. Click كاشت انواع كاهو و مقایسه عملكرد/ قاسم تشكر؛ به راهنمایی: عنایت‌الله تفضیلی. Click كیست هیداتیك كلیه/ نیسان پلیست؛ به راهنمایی: علی نفیس . Click عوارض چشمی دیابت قندی/ احمد فرزاد؛ به راهنمایی: س حق‌نظریان. Click اصول نگهداری مواد غذایی/ غلامعلی صرافزاده؛ به راهنمایی: فتح‌الله اعلم. Click پرورش اسب در دشت گرگان (تركمن صحرا)/ فتح‌الله كاشانیان؛ به راهنمایی: محمد تابش . Click مطالعه اصول آزمایشهای شیمیایی مواد خوراكی/ ناهید مجابی؛ به راهنمایی: موسی برال. Click اندازه‌گیری آهن، كلسیم، فسفر در حبوبات/ ایرج رزاقی؛ به راهنمایی: حسن فرسام. Click دورنمایی تازه از تومورهایی با سلولهای ژانت محیطی و مركزی در فك/ ثریا رشیدی؛ به راهنمایی: كمال‌الدین آرمین. Click جراحی ناهنجاریهای فكین به منظور آماده كردن دهان برای پروتز/ نسرین بروخیم؛ به راهنمایی: حسن بصیریان. Click شكستگیهای فك پایین و درمان آن/ فینا ناوی؛ به راهنمایی: معین‌زاده. Click كمبودهای مواد غذایی در ایران و طرق علمی جبران آنها/ اصغر میرمرتضوی؛ به راهنمایی: مقصودنیا. Click بررسی اپیدمیولوژی و قارچ‌شناسی كچلی‌های شایع در بین كودكان شهر كرمانشاه/ یوسف سبكتكین؛ به راهنمایی: محسنین. Click مطالعه شیمیایی آویشن/ محمدحسین سركاراتی Click بیهوشی (آنستری) در كشورهای در كشورهای در حال رشد/ مریم (حمیرا) مستفید؛ به راهنمایی: محمدحسین حافظی. Click گلمرولونفریت حاد/ حسین زرفشانی؛ به راهنمایی: ناصر لاهوتی. Click تحقیق در زمینه جامعه‌شناسی روستایی ایران/ مسعود خدامی؛ به راهنمایی: پرویز صانعی. Click سنگهای كلیه و آماری از آن/ محمدحسن كیانی‌ایران‌پور Click بررسی و تحقیق آمپی‌سیلین‌ها/ حسن شمسائی؛ به راهنمایی: رضوانی. Click درمان قرحه گاسترودئونال/ هوشنگ ملكالكتابی؛ به راهنمایی: حمید صادقی. Click عوارض زخم‌های معده و اثنی‌عشر و درمان آنها/ بیژن شفیقیان؛ به راهنمایی: كریم غیاثی. Click كاملترین جراحی موجود در درمان زخم اثنی‌عشر/ هوشنگ رفائی؛ به راهنمایی: رضا لاریزاده. Click بررسی نقش حیاتی آلومینیوم در انسان/ طاهره توفیقی‌نیاكی؛ به راهنمایی: پرویز اربابی. Click ویتامین A/ حسنیه حاتمی‌خسروشاهی؛ به راهنمایی: فرج‌الله‌فرهی. Click مطالعات آزمایشگاهی عقیم بودن مرد/ پوراندخت سعادتی Click مطالعه در باره درمان نازایی/ فرشته وزیری نژاد؛ به راهنمایی: سعید خطیب‌لو. Click رژیمهای غذایی در بیماریهای درماتیت ، دیابت ، نقرس و چاقی/ میترا عشقپور؛ به راهنمایی: منوچهر رزم‌آراودانش‌پژوه. Click بیماری سوختگی/ محمدهاشم زمانی؛ به راهنمایی: كریم غیاثی. Click دامپروری سنتی و صنعتی در ایران/ حسن مهاجرانی؛ به راهنمایی: ژاله امین‌الصحه. Click اصول گاستروسكپی/ عباس تحصیلی؛ به راهنمایی: عباس صفویان. Click مطالعه قارچهای موجود در محیط بیمارستان/ علی‌اصغر محرری؛ به راهنمایی: دكتر گنجوریان. Click اتولیزا ماهی/ نوذر نصرتی؛ به راهنمایی: ژام. Click مطالعه فرآورده‌های جالینوسی هیدراستیس كانادانسیس و جدا كردن آلكالوئیدهای آن بطریق كروماتوگرافی/ پرویز فیروزی؛ به راهنمایی: بیوك بلورچیان. Click امراض نادر قلبی و رگهای بزرگ و معالجات جراحی آنها/ مهدی اسحاقیان؛ به راهنمایی: سجاد ساجدی. Click اثر اسید نالیدیكسیك‌آسید روی عفونتهای ایجاد شده بوسیله میكروبهای گرام منفی/ یونس میرطباطبایی؛ به راهنمایی: پورحسن عجم. Click كراتاگوس و داروهای مقوی قلب/ هوشنگ محرم‌زاد؛ به راهنمایی: افقهی. Click اثرات دارویی مارون‌دند/ فتح‌الله فتحعلی؛ به راهنمایی: اسماعیل انگجی. Click قارچ‌های آذربایجان (تبریز)/ محمد جلیل‌زاده؛ به راهنمایی: هوشیار آذر. Click مطالعه آب معدنی دره دیز جلفا/ علی فردصادق؛ به راهنمایی: فرج‌الله دوراندیش . Click اندازه‌گیری عیار آگلوتی‌نین حصبه و اشباه حصبه در سرم مردم سالم تبریز/ میرمحمد نبی‌زاده‌تبریزی؛ به راهنمایی: محمد ارسطا. Click اندازه متوسط هتروآگلوتینین سرم خون انسان نسبت به گلبولهای قرمز خون گوسفند در اهالی آذربایجان/ صدیقه پاكراه؛ به راهنمایی: محمد ارسطا. Click سولاناسه‌میدریاتیك/ مهدی پورزند؛ به راهنمایی: جمال‌الدین فقهی. Click مطالعه شیمیایی نیشكر/ مهدی مرتضوی؛ به راهنمایی: ژام. Click عمل كوفی و موارد آن/ محمدحسن مجتهدی؛ به راهنمایی: داود توكلی. Click آزمایش تاثیر كود شیمیایی و حیوانی روی مركبات (پرتقال بروش كوتاه مدت Effect Of Chemical Fertilizer and Animal Manure on citrus /)/ جعفر صرامت؛ به راهنمایی: علی‌اصغر پارسا. Click مطالعه پولن/ بهرام صادقی‌طبری؛ به راهنمایی: ژام. Click مطالعه انواع مسمومیتهای حاصله از سرب/ بیژن یوسفی‌افشار؛ به راهنمایی: احمد صبوراردوبادی. Click بیدوتبریزی آذربایجان هتروزیدها و اثر داروئی آن/ غلامرضا اسماعیل زاده‌یام؛ به راهنمایی: فریدون بخت‌آور. Click مسمومیت از هالوژنها و مشتقات آنها/ محمدصالح صالحی؛ به راهنمایی: صبوراردوباری. Click مطالعه كروماتوگرافیك اسیدهای آمینه ادرار/ پوران صادقی‌شبستری؛ به راهنمایی: مهدی اخوان. Click هالوژنهای آهن و موارد استعمال آن در پزشكی و داروسازی/ حیدر سلیمانیان؛ به راهنمایی: انصارین. Click پولیومیلیت ، علائم و درمان/ اسمعیل محررروحانی؛ به راهنمایی: برادران. Click اختلالات روانی ناشی از ضربه سر یا مربوط به آن/ غفار جعفریه؛ به راهنمایی: هدایت‌الله خاقانی. Click آنمی كمبود آهن، علل و معالجه/ علیرضا شریم؛ به راهنمایی: امیر كبیریان. Click آنتی‌بیوتیكهای در گیاهان عالی/ فاطمه اسدی همدانی؛ به راهنمایی: بخت‌آور. Click گلوكوم و معالجه آن با عمل ایریدن‌كلزیس/ محمود شعاران؛ به راهنمایی: حق‌نظریان. Click عوارض درمان با كورتیكواستروئیدها/ حسن زرینه؛ به راهنمایی: فرخ دادگر. Click سندرومهای سیستم اكستراپیرامیدال و معالجه نوین آنها/ عباس حوصله‌دارصابر؛ به راهنمایی: نصرت‌الله خاقانی. Click افسردگی‌ها/ یونس هادی طلب؛ به راهنمایی: گلچینی. Click فتقهای دیافراگماتیك/ مصطفی خلخالی؛ به راهنمایی: سجاد ساجدی. Click هیپرتانسیون‌پورتال و درمانهای طبی و جراحی آن/ منصور علمی‌نیا؛ به راهنمایی: ملك قاسمی. Click كورتیكوتراپی در روماتیسم حاد مفصلی/ عنایت‌الله صداقت پور؛ به راهنمایی: امین الاشرافی. Click درمان جراحی هیدرونفروزهای مادرزادی/ میرمحمدحسین رئیسی؛ به راهنمایی: داود توكلی. Click مطالعه اثر متقابل فسفر نسبت به اوره و نیترات آمونیم بر روی محصول گندم (دراراضی كارخانه كود شیمیایی مرودشت)/ یدالله زارع‌پور، مهدی نوابی؛ به راهنمایی: علی‌اصغر پارسا. Click پروستاتكنومی خارج مثانه‌ای" متدمیلن "/ رضا حمله‌داری‌میبدی؛ به راهنمایی: داود توكلی. Click اسكوربوت Scurvy // ناصر قزوینی؛ به راهنمایی: برادران. Click تشخیص افتراقی: مواد آنتراكینونیكدار/ یوسف علافاكبری؛ به راهنمایی: دوراندیش. Click روشهای مختلف اندازه‌گیری هالوژنها در فرآورده‌های دارویی/ عباسعلی حكمتی‌پور؛ به راهنمایی: مقصودی. Click تركیبات سلولز و مصارف داروسازی آن/ عباس زمردیان؛ به راهنمایی: رفیع‌زاده. Click تعیین مقدار سیستماتیك مومها/ حسین كیانفر؛ به راهنمایی: رفیع‌زاده. Click تست كومس رایت برای تشخیص تب مالت و فرق آن با تست رایت/ مهین‌دخت كیهانی؛ به راهنمایی: محمد ارسطا. Click كم خونی بدخیم/ اسدالله علیدوستی؛ به راهنمایی: داود منادیزاده. Click فلج عصب صورتی در شكستگی‌های قاعده جمجمه/ حسینعلی شریفیان؛ به راهنمایی: جواد هدایتی. Click سیستكتومی و موارد استعمال آن/ عبدالحسین فاعور؛ به راهنمایی: محمدرضا ساحلی. Click آنمی‌آپلاستیك/ كریم پوربهنامی؛ به راهنمایی: امین الاشرافی. Click علل سندرم سوء جذب/ ابراهیم موید؛ به راهنمایی: محمدعلی نورانیان. Click مطالعه شیمیایی سیر/ انوشیروان رازی؛ به راهنمایی: موسی ژام. Click مطالعه شیمیایی میرتیل/ محمد زائر؛ به راهنمایی: ژام. Click تست لاتكس برای تشخیص بیماری آرتریت روماتوئید و ارزش آن/ فهمیه واعظ؛ به راهنمایی: ارسطا. Click تاثیر پردنیزولون روی آرتریت دفرمانت " آرتریت روماتوئید "/ یونس مهاجری؛ به راهنمایی: ستار شمس‌نیا. Click داروهای حشره‌كش "سموم‌آلی"/منصور راجی‌درگه. Click مطالعه تركیبات سرب و موارد استعمال آنها در پزشكی و داروسازی/ بتول علیزادگان؛ به راهنمایی: انصاریان. Click " داروهای آدرنرژیك " اثر فارماكودینامی آدرنالین و نورآدرنالین روی قلب/ علی فدائی‌سوگواران؛ به راهنمایی: انگجی. Click شوك و درمان آن/ منظر سره؛ به راهنمایی: مجید فره‌وش . Click الیكوالمانهای غذایی/ شهین اسحاقی؛ به راهنمایی: عاملی. Click بررسی و مطالعه لابیه‌ها جنس ماروبیوم از نظر تشریحی، درمانی و پراگندگی در ایران/ منصور جواهریان؛ به راهنمایی: علی زرگری. Click مطالعه شیمیایی شلغم و استفاده غذایی و درمانی آن/ سهراب سلطانی‌پور؛ به راهنمایی: ژام. Click مطالعه شیمیائی آرژیل/ شفیقه شكرالله‌زاده؛ به راهنمایی: ژام. Click بررسی فاكتور فیزیكی دیفوزیون در آنتی‌بیوگرام/ بدریه لكستانی؛ به راهنمایی: ارسطا. Click مطالعه شیمیایی كلم/ اكبر مهاجر؛ به راهنمایی: ژام. Click تعیین مقدار كلسترول در خون اهالی شمال ایران/ امان‌الله فدائی؛ به راهنمایی: محمدعلی فقیه. Click صابونها/ سعیده صمیمی؛ به راهنمایی: حوریه صادقیان. Click بررسی صنعت داروسازی ایران/ محمد عادلی؛ به راهنمایی: صادق جاویدان‌نژاد. Click بررسی مواد غذایی موجود در گیاه آلو/ ربابه وحیدرودسری؛ به راهنمایی: فرج‌الله فرهی. Click اتیولوژی سنگهای كلیه/ هایده یمین؛ به راهنمایی: لاری‌زاده. Click بررسی روشهای مختلف اندازه‌گیری اسید اوریك خون و مقدار طبیعی آن نزد ایرانیان/ منیره معماری؛ به راهنمایی: گلرخ شرفی. Click داروهای توهم‌زا- مسئله اعتیاد و اثرات فردی و اجتماعی آن/ كاظم صیانتی؛ به راهنمایی: عبدربانی. Click بررسی اختلافات پیگمانتاسیون بافت‌ها/ سیروس ملكپور؛ به راهنمایی: رضا سلطانی‌نسب . Click مقایسه هیستركتومی ابدومینال و واژینال و مقایسه آماری آنها در بیمارستان جرجانی/ همایون رضوی؛ به راهنمایی: معیلی. Click آمار و پورسانتاژ آسیت از نظر علت/ نادر فرامرزی؛ به راهنمایی: امین الاشرافی. Click ایندومتاسین و كاربردهای درمانی آن/ سعید حبیب‌زاده‌بوكانی؛ به راهنمایی: محمدعلی نقشینه. Click اولسر معده و درمان آن/ سیروس سامی؛ به راهنمایی: نورانیان. Click هیدروالكترولیت‌ها/ محمدحسن خلیلی‌پورمقدم؛ به راهنمایی: دكترفر. Click علل و اقسام سردردها/ احمد رضوان؛ به راهنمایی: طبیب‌آذر. Click آپاندیسیت و اثر آن روی حاملگی/ مختار ذبیحی؛ به راهنمایی: فرهوش . Click مطالعه الكتروفورتیك پروتئین‌های خون در بیماران میلومی/ ابوالحسن سیداخوان؛ به راهنمایی: جواد بلورچیان. Click عوارض و مسمومیت بیهوشی با اتر/ سعید اقبالیه؛ به راهنمایی: انگجی. Click سنتز كاربازیك اسید استرهای مشتق از بنزن سولفونامید/ حمید صدوقی‌همدانی؛ به راهنمایی: عارفه اسمعیلی. Click تشخیص و تعیین مقدار تبائین موجود در پاپاوربراكتاتوم بوسیله كروماتوگرافی روی غشاء نازك و سنتز مشتق فلوئوره ایزوكینولئین/ كریم عقیقی؛ به راهنمایی: لاله‌زاری. Click مطالعه درباره تركیبات تقویت كننده پیاز مو/ فلورا نبوی؛ به راهنمایی: عارفه اسماعیلی. Click آب اكسیژنه و فرآورده‌های دارویی آن/ علیرضا كیایی‌سودكلایی؛ به راهنمایی: انصارین. Click تغییرات الكتروفورتیك پروتئین‌های سرم خون در سیروزهای كبدی/ مریم چادرشبچی؛ به راهنمایی: جواد چادرشبچی. Click بررسی داروهای عامی و اختصاصی متداول در رودسر/ محمد ایاغ؛ به راهنمایی: افقهی. Click سنگ معدن زرنیخ و فرآورده‌های دارویی آن/ مرتضی انصارین؛ به راهنمایی: انصارین. Click ترب/ فروغیه حاج‌جعفری؛ به راهنمایی: ژام. Click ادویه معطر گیاهی و خواص/ فیروز كریمی؛ به راهنمایی: هوشیارآذر. Click درمان مسمومیت‌ها و پادزهرها/ منصور عظیمی؛ به راهنمایی: صبوراردوبادی. Click پرتونگاری روده باریك (آنومالیهای مادرزادی و بیماریهای غیرشایع روده باریك)/ تیكران شاه‌بیگیان؛ به راهنمایی: ذبیح‌الله ارنواز. Click آبهای معدنی قریه داش‌كسن، آب شور- آب مرمر- آب كان/ صهبا فتح‌راضی؛ به راهنمایی: دوراندیش . Click كلیه و فشار خون/ علی‌اصغر مقیسه‌ای؛ به راهنمایی: امین‌الاشرافی. Click عوارض مسمومیت از مسكن‌های روانی و عصبی/ ابراهیم قهرمانی‌نژادمیانجی؛ به راهنمایی: صبور اردوبادی. Click بررسی میزان قند خون خوكهای ایران/ كمال ترابی طباطبایی؛ به راهنمایی: پرویز تسلیمی. Click N.M.R در شیمی آلی و سنتز هتروسیكلهای جدید/ منصور زهراوی؛ به راهنمایی: ایرج لاله‌زاری. Click مطالعه اپیدمیولوژی بیلارزیوز مثانه‌ای در خوزستان/ احمد مجدی؛ به راهنمایی: دادگر. Click مطالعه شیمیایی كامومیل/ هوشنگ شریفپور؛ به راهنمایی: مهندس ژام. Click سوربیتول و مصارف دارویی آن/ محمدحسین بهروان؛ به راهنمایی: محمود رفیع‌زاده. Click مطالعه اپیدمیولوژی انگلیستومیاز/ علیرضا درایه؛ به راهنمایی: فرخ‌دادگر. Click تركیبات ید/ ایرج سالارزاده؛ به راهنمایی: انصارین. Click اكلامپسی در زنان حامله/ بهمن طریقی؛ به راهنمایی: رفیع. Click مطالعه قندهای ادرار بطریقه كروماتوگرافی/ مهین‌بانو حریری‌منصور؛ به راهنمایی: جواد بلورچیان. Click عمل وقفه‌دهنده‌های پروتئازها (ترازیلول در شوك)/ فاطمه روشنكاشتری؛ به راهنمایی: عباس مجیدی. Click مقایسه اندازه‌گیری مختلف كلسترول خون/ موسی رئیس‌زاده؛ به راهنمایی: جواد بلورچیان. Click تومور گرانولوزای تخمدان و یك مورد جالب توجه در بیمارستان زنان/ نادر استوار؛ به راهنمایی: جهانشاه صالح. Click كنترل و تعیین مقدار ویتامینهای محلول در چربی در فرآورده‌های دارویی/ یافا عارونیان؛ به راهنمایی: مقصودی. Click اثر مقادیر مختلف كود حیوانی روی قند خربزه‌های اصفهانی/ نصرالله یاربد؛ به راهنمایی: ایرج پوستچی. Click كوما و تشخیص آن/ كیومرث حیدریان؛ به راهنمایی: امیر كبیریان. Click مطالعه سندرم افیبرینوژنمی در بیماریهای زنان و زایمان/ اسدالله برادران؛ به راهنمایی: پرویز معیلی. Click تغییرات ژنتیكی پروتئین‌های پلاسمای خون در انسان/ مجید مسگرزاده؛ به راهنمایی: مولوی. Click درمان توقف قلب با ماساژ از خارج قفسه صدری/ علی‌اكبر رفیعی؛ به راهنمایی: عدل. Click اووئیت هیپرتانسیو/ ابوالحسن اكرامی؛ به راهنمایی: ملك مدنی. Click اسپاسم آنفلكسیون/ عبدالله عزیزیان كلاندرق؛ به راهنمایی: برادران. Click آنومالیهای مادرزادی قلب تنگی میترال و معالجه جراحی آن/ محمد اصفهانی؛ به راهنمایی: سجاد ساجدی. Click بررسی ضربه‌های قفسه سینه و درمان آن/ هوشنگ وثوقی؛ به راهنمایی: عزیز ملك قاسمی. Click سرطان پستان و درمان آن/ مجید نامدار؛ به راهنمایی: احتشام دفتری. Click مطالعه فرآورده‌های جالینوسی استروفانتوس و جدا نمودن هتروزیدهای آن بطریقه كروماتوگرافی/ اكبر كبودی مقدم؛ به راهنمایی: بیوك بلورچیان. Click مطالعه شیمیایی تیول/ خلیل غفارزاده‌شهیری؛ به راهنمایی: ژام. Click وراثت در طب/ بلال آذی‌بیك؛ به راهنمایی: فرخ دادگر. Click موارد استعمال گوگرد در صنعت نفت و فرآورده‌های گوگردی نفت/ محمدصادق صداقت؛ به راهنمایی: انصارین. Click بررسی فیزیوپاتولوژی و درمان ضایعات استافیلوكوكی جنبی ریوی در اطفال/ حسن احمدزاده‌نیا؛ به راهنمایی: برادران. Click بررسی خمیر دندانهای تجارتی/ شهناز رهنما؛ به راهنمایی: مقصودی. Click غدد مترشحه داخلی در قاعدگی و اختلالات آن/ اسدالله نظامی‌فرج‌آباد؛ به راهنمایی: محمدتقی حمیدیه. Click آنومالی‌های مادرزادی قلبی و كوآركتاسیون آئورت و معالجه جراحی/ مهدی شیخی‌نیا؛ به راهنمایی: سجاد ساجدی. Click عوارض كیست هیداتیك كبد و معالجه آن/ محمد اسماعیلی؛ به راهنمایی: جواد مجلسی. Click آمبولی و انفاركتوس ریه/ بیژن ابراهیمی؛ به راهنمایی: سجاد ساجدی. Click كولیتها و درمان آنها/ پرویز حسن‌آبادی؛ به راهنمایی: محمدعلی نورانیان. Click هپاتیت توكسیك/ رضا مجتهدنظری؛ به راهنمایی: نورانیان. Click هورمونهای جنسی زنانه و اثرات فارماكونیامیكی آنها/ شاهرخ ابوطالبی‌كهنه‌شهری؛ به راهنمایی: خواجه‌نصیری. Click آستم برونشیال علت و درمان آن در كودكان/ علی‌اكبر اولیائی؛ به راهنمایی: برادران. Click معالجه ترمیمی شكستگی‌های استخوانهای ساعد/ دارا موبد؛ به راهنمایی: بیوك شادكان. Click آزمایش سرولوژیك كان‌انیورسل در زنان آبستن/ شریفه پاكیزاده‌تبریزی؛ به راهنمایی: محمد ارسطا. Click جراحی و پرستاری جراحی/ فرخ شفائی؛ به راهنمایی: علی نفیسی. Click بیماری اریتروبلاستوز و روش نوین در پیشگیری و درمان آن بوسیله روگام Rhogam Rho (D) Immune Globulin (Human)/ علی طوفانیان؛ به راهنمایی: پرویز معیلی. Click اختلالات دندانی در دیسپلازی اكتودرمال و درمان یك مورد آن/ اسدالله خلج؛ به راهنمایی: هوشنگ برجیان. Click اختلالات آب و الكترولیت در جراحیهای جهاز هاضمه/ شاهرخ علیمرادیان؛ به راهنمایی: كامبیز پناهی. Click رادیولوژی بیماریهای مادرزادی حاد شكمی/ مهدی بصیرت‌پور؛ به راهنمایی: ذبیح‌الله ارنواز. Click وانتریكولوگرافی با ماده حاجب در تشخیص ضایعات تومرال گودال خلفی جمجمه/ علی عضد؛ به راهنمایی: ابراهیم سمیعی. Click سنتز 1 و 2 و .4تیادیازولو 2[ و ]-2 اسیمتریك تریازین (یك آنالوگ جدید پورین) و سنتز مشتقات جدید 1 و 2 و 3 سلنادیازول/ محمود میرراشد؛ به راهنمایی: عباس شفیعی. Click خاورمیانه عربی و تضاد دیپلماسی شرق و غرب/جهانگیر مهرخواست. Click بررسی مقدماتی یونجه‌های ایران و مطالعه تاثیر تابش اتمی روی : یونجه، جو، چاودار/ فریدون چهره‌نگار؛ به راهنمایی: منصور نیك نژاد. Click استرداد مجرمین/ محمدتقی امین‌پور؛ به راهنمایی: جاوید صلاحی. Click جرائم و مجازاتهای مالیاتی پنجاه سال اخیر برای مودیان و ماموران مالیات و پیشنهاد اصلاح آن/امیر كاردار. Click دیوان بین‌المللی دادگستری/ علی مریدی؛ به راهنمایی: جعفر نیاكی. Click مطالعه وزن نوزادان در ترم در آذربایجان شرقی/ منیره یوسفی؛ به راهنمایی: رسول رفیع. Click سندروم همولیتیك اورمیك Hemolytiv Uremiv Syndrome // سیروس اكرمی؛ به راهنمایی: اكبر حسنعلیزاده. Click آنومالیهای مادرزادی قلب اعمال جراحی تترالوژی فالوت/ بهمن مهاجر؛ به راهنمایی: ساجدی. Click سلفامیدها و اثرات فارماكو دینامیكی آنها در بدن/ فرنگیس سعدوندی؛ به راهنمایی: یوسف خواجه‌نصیری. Click ژله رویال و تجزیه شیمیایی عسل/ مهدی قدسی؛ به راهنمایی: ژام. Click كراتیت‌های ویرال/ محمدمصطفی مصطفوی؛ به راهنمایی: حق‌نظریان. Click تهیه آمار كلسترول در آذربایجان/ بهمن رسول‌امینی؛ به راهنمایی: بلورچیان. Click سموم شیمیایی در اغذیه/ مسعود فربودی؛ به راهنمایی: محمد آذرنگی. Click مطالعه اثرات دیورتیك اسید اتاكربنیك/ شهاب‌الدین صفوی؛ به راهنمایی: محمدعلی نقشینه. Click بررسی روشهای تعیین مقدار استرپتومیسین/ محمدرضا توكلی‌صابری؛ به راهنمایی: اسماعیلی. Click وزوز گوش/ مرتضی‌قلی سبحان؛ به راهنمایی: مروستی. Click بیماری همولیتیك نوزادان/ علی‌اكبر دیبا؛ به راهنمایی: امیر عرفانی. Click فیبرینولیزین در جراحی‌های قفسه صدری/ محمدابراهیم روستا؛ به راهنمایی: عدل. Click گلومرولونفریت حاد/ عنایت‌الله نژادگشتی؛ به راهنمایی: محمدرضا ساحلی. Click عوارض ته‌چشمی هیپرتونی‌های شریانی/ میرمحمود موسوی؛ به راهنمایی: حق‌نظریان. Click "آرتریتها" انفیلتراسیون آماسی شرائین/ ژاله حمیدیه؛ به راهنمایی: مجلسی. Click میوكاردیت دیفتری/ علی‌اصغر علیپورجدی؛ به راهنمایی: رضا برادران. Click ترومبوفلبیت‌های بعد از زایمان/ مهدی كیوان؛ به راهنمایی: محمدتقی حمیدیه. Click سندروم هورلر/ یوسف بیت‌الله؛ به راهنمایی: برادران. Click اختلالات روانی دوران بارداری - زایمان و شیردادن/ جلال كیا؛ به راهنمایی: گلچین. Click مسمومیتها و آمار آن در تبریز و حومه/ تیمور مهران‌آزاد؛ به راهنمایی: پورعجم. Click شناخت تفكر در تحقیق/ حمید مصدق؛ به راهنمایی: پرویز صانعی. Click مطالعه مقایسه‌ای گروههای ذینفع و نقش آنها در فرآیندهای سیاسی/محمدجواد امیدواری. Click رنگهای مو/ نسرین بحرینی؛ به راهنمایی: خدیجه هادی. Click مكانسیم اثر و عوارض I.U.D/ منوچهر رفوآ؛ به راهنمایی: كاوه. Click انكیلوز مفصل گیجگاهی فكی/ علی‌اكبر محقق؛ به راهنمایی: جواد هدایتی. Click جغرافیای طبیعی با جغرافیای انسانی و اقتصادی شهرستان فسا/ یدالله باغبان؛ به راهنمایی: احمد شمیرانی. Click ضیاءآباد (بررسی شتابزده‌ی یك روستا)/عباس سعیدی. Click تركیبات معدنی مس كه در پزشكی و داروسازی مصرف میشوند/ اسماعیل حكیمی؛ به راهنمایی: انصارین. Click گیاهانیكه برای تهیه آبهای مقطر دارویی در استان فارس مصرف میشوند/ صمد مظلوم؛ به راهنمایی: غلامرضا هوشیارآذر. Click داروهای ضدكرم قدیم و جدید و مقایسه اثرات آنها برروی كرمهای مختلف/ محمدجواد محمودیان؛ به راهنمایی: یوسف خواجه‌نصیری. Click مهمترین داروهای آرام‌بخش سنتیتك و خواص فارماكو دینامیكی آنها/ فخری مبین؛ به راهنمایی: اسماعیل انگجی. Click ارزش كلینیكی ایپانتول و بیهوشی كوتاه‌مدت آن در جراحی/ مهدی حسین‌زاده؛ به راهنمایی: آرامی. Click استئومیلیت و درمان جدید/ فیروز اویسی؛ به راهنمایی: بیوك شادگان. Click میكروگرافی ادویه‌ها/ محمد رهبانی‌نوبر؛ به راهنمایی: افقهی. Click اهمیت آزمایشگاه در تشخیص سریع مسمومیتها (سموم آلی)/ حق‌نظر كاشانیان؛ به راهنمایی: كاراپتیان. Click بررسی ونوراكسیوروزترد كودكان بستری در بیمارستانهای تهران/ منیر كرمپور؛ به راهنمایی: قدیریان. Click كروماتوگرافی ویتامینهای گروه B روی غشاء نازك/ علی‌اصغر عزیزی؛ به راهنمایی: ابراهیم انگجی. Click تعلیم و تربیت جدید در مدارس فعلی/ایوب محمودی. Click سنتز بیحس كننده‌های موضعی جدید از گروه استانیلید/ ادمون نیك روش؛ به راهنمایی: ایرج لاله‌زاری. Click جستجوی بعضی از سموم آلی بطریقه كروماتوگرافی روی كاغذ و غشاء نازك/ ناهید نیاكیان؛ به راهنمایی: ارابابزاده. Click آرژیل‌ها/ میرمهدی علوی؛ به راهنمایی: انگجی. Click كاربرد سیلیكونها در داروسازی پزشكی و مواد آرایشی/ شاهرخ انور؛ به راهنمایی: محمود رفیع‌زاده. Click مقاومت سوش‌های كاندیدا آلبیكانس نسبت به نیستاتین و آمفوتریسین در محیطهای كشت قارچی (بطریقه دیفوزیون)/ فرشته برزوئی؛ به راهنمایی: حمید محسنین. Click سنتز جدید حلقه S تریازولو 3، 4 ب 1، 3، 4 تیادیازول و مشتقات آن/لادن حسینی‌گوهری. Click سنتز بیحس كننده‌های جدید با گروه متاتری فلورومتیل از دسته استانیلید/ شموئیل بت بنیامین؛ به راهنمایی: ایرج لاله‌زاری. Click مطالعه رابطه آب و خاك در جلگه باجگاه/ سالار افصح‌محلاتی؛ به راهنمایی: بزرگ بحرانی. Click مطالعه میزان كم شدن رطوبت خاك اطراف ریشه مودیم بر حسب زیاد شدن نیروی مكش/ منوچهر دادخواه؛ به راهنمایی: بزرگ بحرانی. Click طرق مختلف پیشگیری از بوته میری خربزه/ عفت فیلسوف ناظمی؛ به راهنمایی: ایرج پوستچی. Click شاربن انسانی در تهران و درمان آن/ جواد حاج‌سیدجوادی؛ به راهنمایی: حامد سیادت . Click ترجمه فصولی از كتاب ژینكولوژی و مامائی Obstetries and Gynecology for Midwives/ محمدرضا ساعدی؛ به راهنمایی: پرویز معیلی. Click اجسام خارجی مجاری هوایی و غذایی/ محمدعلی وهابزاده؛ به راهنمایی: منوچهر رزم‌آرا. Click هیپوتیروئیدی و میگزودم‌انفانتیل/ فریدون همامی؛ به راهنمایی: رضا برادران. Click تشخیص رادیولوژیكی بیماریهای حاد شكمی/ محمود امامی‌نائینی؛ به راهنمایی: ذبیح‌الله ارنواز. Click نقش رهبری در تحقق هدف و كارآئی سازمان/ هما نفیسی؛ به راهنمایی: نیاكی. Click سیب زمینی و مطالعه واریته‌های آن/ عبدالرحیم دباغ؛ به راهنمایی: منصور نیكنژاد. Click استرهای دی‌الكیل سولفاموئیل بنزوئیك اسید با كربن ناقرینه/ فائقه شمسی؛ به راهنمایی: ایرج لاله‌زاری. Click سنتز 1- الكلیل 4- (پارالكلیل سولفاموئیل) بنزوئیل پیپرازین/ هایده بادامچی؛ به راهنمایی: انگجی. Click سندرومهای پارانئوپلاستیك/ مهناز نقابت؛ به راهنمایی: رضا سلطانی نسب . Click اختلالات عمده آب و الكترولیت و درمان آنها (پس از اعمال جراحی)/ علی‌اكبر نصیری‌افشار؛ به راهنمایی: علی نفیسی. Click تومورهای تیروئید/ فریفته طباطبائی؛ به راهنمایی: رضا سلطانی نسب . Click دانستنیهای جدید درباره رادیوگرافی‌های قفسه سینه/ فاطمه افشارقتلی؛ به راهنمایی: ذبیح‌الله ارنواز. Click مسمومیت بائوره علل بیولوژیك - عوارض سمیت - درمان/ محمد بهجو؛ به راهنمایی: اردوبادی. Click بررسی تجربی تغییرات پادتن‌های توكسوپلاسما در رات آلوده/ منوچهر رشیدیان؛ به راهنمایی: غلامحسین ادریسیان. Click سیستم خرید، نگهداری، توزیع مواد و وسایل در بیمارستان/ كیخسرو توانایی؛ به راهنمایی: خسرو مجیدی. Click یدومتری و كاربرد آن در كنترل فرآورده‌های دارویی/ زهرا پاك جسم‌پورفرد؛ به راهنمایی: رستم مقصودی. Click بوركراسی/كیواندخت ناظرعمو. Click پژوهشی در روند تحولی و فلسفی دموكراسی/میرشمس‌الدین محسنین. Click زایمان بدون درد/ همایون هاشمیان؛ به راهنمایی: پرویز معیلی. Click سنتز اورتان‌ها 1، 2، 3 تیادیازول و تری‌آزینهای دی و تری كلروآنیلین/ یوسف اویسی؛ به راهنمایی: عباس شفیعی، ایرج لاله‌زاری. Click میكرودوزاژ داروها استخراج آلكالوئیدهای گلوسیدم بوسیله .T.L.C تهیه مشتقات پارانیتروبنزوئیل‌آزاید/ حسین فرنوش؛ به راهنمایی: لاله‌زاری. Click سنتز مشتقات سلنودیازول و تریازول/ ابراهیم پورنوروز Click تومورهای ریه تشخیص و درمان جراحی/ عباس برهانی؛ به راهنمایی: سجاد ساجدی. Click درمان سندروم‌های نفروتیك اولیه كودكان با مواد ایمنودپرسیو/ غلامحسین كرمی؛ به راهنمایی: برادران. Click پورپورای كودكان/ عبدالاحد امیرشقاقی؛ به راهنمایی: اكبر حسنعلی‌زاده. Click متدهای مدرن تصفیه خارج كلیوی و نتایج آن/ رضوان پراش‌منزه؛ به راهنمایی: ساحلی. Click تغییرات سلولی واژن در اثر اورمونهای مختلفه/ مدیحه حمیدیه؛ به راهنمایی: رفیع. Click خون‌دماغ‌ها علل و درمان آنها/ محمود حجت شمامی؛ به راهنمایی: محمدرضا طبیبی‌آذر. Click راشی‌تیسم مقاوم به ویتامین D فامیلیال/ هاشم ناصح‌زاده؛ به راهنمایی: رضا برادران. Click دررفتگی مادرزادی مفصل هانش/ ارسطو بدیعی؛ به راهنمایی: شایگان. Click ضربه‌های مغز و درمان آن/ محمد علی‌طالشی؛ به راهنمایی: مجید فره‌وش . Click انعكاسات مغزی "تحقیقی پیرامون مكتب پسیكونورولوژی و فیزیولوژی انعكاسات مغزی"/ مجتبی روحانی رانكوهی؛ به راهنمایی: خاقانی. Click ضایعات سیستم عصبی كه در بیماریهای خون و اعضاء خونساز دیده می‌شوند/ خلیل شیبانی؛ به راهنمایی: نصرت خاقانی. Click زخم دوازدهه، درمان جراحی آن و بررسی چند مورد/ عبدالمجید عشقی؛ به راهنمایی: هادی فرزانه. Click پروستاگلاندیس/ میمنت فاتحی؛ به راهنمایی: پرویز معیلی. Click مراقبتهای قبل و بعد از عمل در جراحی كودكان/ سامبیز معین‌امینی، كامبیز معین‌امینی؛ به راهنمایی: علی نفیسی. Click تاثیر فسفر و پتاسیم در میزان قند طالبی/ مهران مهدوی؛ به راهنمایی: ایرج پوستچی. Click صنایع پتروشیمی و كودهای شیمیایی/ فرخ جاوید؛ به راهنمایی: علی‌اصغر پارسا. Click بررسی تغییرات مقدار نیكوتین قسمتهای مختلف سیگار زر ضمن دود كردن/ ابراهیم خوش‌آمدی؛ به راهنمایی: جواد اربانزاده. Click خشك كردن در انجماد مواد غذایی/ سیروس كوشا؛ به راهنمایی: حسنعلی نشاط. Click چغندر علوفه‌ای و ارزش غذایی آن/ علی صاحبی؛ به راهنمایی: ساعدی. Click اندیكاسیونهای اسپلنوكتومی در طحالهای بزرگ/ احد عاطف وحید؛ به راهنمایی: علی نفیسی. Click سنتز ا- آلكیل -4 پارادی آلكیل سولفاموئیل بنزوئیل پیپرازید/ فرامرز بشارت؛ به راهنمایی: انگجی. Click مسمومیتهای حاصله از بلادن/ فتح‌الله وكیلی‌پیمانی؛ به راهنمایی: كاراپتیان. Click اثرات مرفین آتروپین و داروهای دیگر روی كیسه صفرا (ترشح صفرا)/ محمد شافعی؛ به راهنمایی: محمدعلی مولوی. Click تحقیقی در میزان رشد كودكان 7 - 3 ساله و عوامل موثر در آن در جنوب شهر تهران/ كامبیز پهلوان؛ به راهنمایی: محمد جعفریان. Click مقایسه عملكرد 25 رقم نخود سیاه در مرودشت/ زهره وصال؛ به راهنمایی: منصور نیك نژاد. Click چگونگی مراقبتهای پزشكی در كشورهای در حال توسعه/ عبدالرضا سعادت؛ به راهنمایی: محمدحسین حافظی. Click ارزش و چگونگی آزمایشات پاراكلینیكی در آرتریت روماتوئید/ علی فتوره‌بنابی؛ به راهنمایی: حسن پورعجم. Click فنوكاردیوگرافی و ثبت منحنی‌های نبض (نوشته Morton E.Tavel/ فرید فرس؛ به راهنمایی: بیژن رازی. Click تاریخچه دادگستری ایران/ محمدابراهیم زارعی؛ به راهنمایی: آخوندی. Click مطالعه حاصلخیزی خاكهای قسمت غربی جلگه شیراز/ داریوش باختر؛ به راهنمایی: پارسا. Click ایجاد و برقراری تخمكگذاری بوسیله سیترات كلومیفن/ شمس آل مظفر؛ به راهنمایی: هوشنگ عاملی. Click نظریه اعداد/مهدی بدیعی. Click سیر تحول حقوق جزا در ادوار مختلفه در ایران/ مسعود حافظی؛ به راهنمایی: محمدعلی معتمد. Click تهیه محصول از وسایل ارتباط جمعی در آموزش بهداشت/ فرخ شادروان؛ به راهنمایی: توفیق غفوری. Click كرم‌های ضد لك و روشن‌كننده پوست/ ژیلا پیروز؛ به راهنمایی: خدیجه هادی. Click وزوز گوش و درمان آن/ محسن ارشاقی؛ به راهنمایی: جمشید اعلم. Click بیماریهای غیراكتسابی قلب در كودكان/ مصطفی جعفری‌نسب؛ به راهنمایی: مهدی مهدوی. Click علل و تشخیص ورانیماسیون بیماران در حال اغماء/ محمدابراهیم شادنوش؛ به راهنمایی: عباس مجیدی. Click كنترل و تعیین مقدار داروهای استروژنی در فرآورده‌های دارویی/ ناهید میردامادی؛ به راهنمایی: رستم مقصودی. Click بررسی و تولید پالی‌پلویدی در نباتات زراعی/ ژیرایر كاراپتیان؛ به راهنمایی: منصور نیك نژاد. Click روش تهیه آنتی‌ژنهای آنتروباكتریایی بیماری‌زا و كاربرد آنها/ قدسی سیفاللهی؛ به راهنمایی: حسین سعادت‌زاده. Click بررسی شیمیایی گیاه افوربیالاناتا/ ژاله میرگلی؛ به راهنمایی: یعقوب آئینه‌چی. Click تاثیر نوع و غلظت سورفاكتانت‌ها در پایداری سوسپانسیون‌ها/ حسین نعیمی؛ به راهنمایی: هادی. Click كنترل و تعیین مقدار داروهای ضد دیابت قندی سولفامیدی و پی‌گوانیدی در فرآورده‌های دارویی/ ناهید رهبرروشندل؛ به راهنمایی: رستم مقصودی. Click بیماری هیرشپرونگ/ مهدی جم؛ به راهنمایی: حسن هاشمیان. Click مایع آمنیوتیك و پارگی كسیه آب/ فاطمه همدانی؛ به راهنمایی: پرویز معیلی. Click تشخیص و درمان فئوكروموسیتوم/ ایرج شاریم؛ به راهنمایی: انوشیروان پویان. Click نارسایی‌گلوی زهدان/ حسین پناهی؛ به راهنمایی: پرویز معیلی. Click درمان تب مالت با دمتیل كلرتتراسیكلین/ ابوذرجمهر مزدائی؛ به راهنمایی: لقمان ادهم. Click پاتوژنی و درمان سقوط ناگهانی فشار خون/ مهدی طباطبائی؛ به راهنمایی: محمدعلی حفیظی. Click آخرین تصمیم راجع به معالجه سل ستون فقرات/ غلامرضا امیرشیبانی؛ به راهنمایی: محمدحسین منصور. Click بررسی بالینی چند مورد تومر منطقه میانی قاعده جمجمه و ناحیه هیپوفیز/ شهباز زمان‌نژاد؛ به راهنمایی: ابراهیم چهرازی. Click سندرم نفروتیك در اطفال/ خسرو دواچی؛ به راهنمایی: جعفریان. Click مقایسه عملكرد 25 واریته‌سوژا در باجگاه/ فرهاد یغمائی؛ به راهنمایی: منصور نیك نژاد. Click اپانشمان ساب دورال/ مهرداد هربت؛ به راهنمایی: امیر عرفانی. Click كولیكهای مجاری ادرار - تشخیص و فراوانی آنها/ ساعد حسینی‌برشته؛ به راهنمایی: اسدنیا. Click بررسی نتایج تشخیص و درمانی آزمایش پاپاسمیر/ ناصر تمجیدی؛ به راهنمایی: پورمند. Click آبسه آمیبی كبد/ یوسف یوسفی؛ به راهنمایی: هوشنگ ساغری. Click عود انواژیناسیون در اطفال/ عبدالامیر دزفولیان؛ به راهنمایی: یحیی عدل. Click مكانیسم‌های تنظیم‌كننده فشار خون و تولیدكننده هیپرتانسیون/ تمار بوغوسیان؛ به راهنمایی: بیژن رازی. Click كیست هیداتیك ریه و درمان نوین آن/ محمدهادی مهدوی‌ایزدی؛ به راهنمایی: محمدعلی شیخ. Click تفسیر و تشخیص رادیولوژیكی بیماریهای مری معده و اثنی‌عشر/ سیدمحمدعلی طباطبائی؛ به راهنمایی: ارنواز. Click تومورهای خوشخیم استخوان (قسمت دوم)/ علی‌اصغر حدادپور؛ به راهنمایی: فیروز تبرك . Click تومور بركت/ محسن مختاری؛ به راهنمایی: خوانساری. Click آپاندیس و آپاندیسیت پلوین/ كورش لاشائی؛ به راهنمایی: انوشیروان پویان. Click بیماری دورینگ بروك/ پرویز افشار؛ به راهنمایی: رحمت‌الله سمیعی. Click لنفوم اولیه قسمت فوقانی روده باریك (لنفوم مدیترانه‌ای)/ سیدحسین بنی‌صدر؛ به راهنمایی: پرویز سروری. Click بررسی اثر درمانی هوماتین در دیسانتریهای باسیلر و آمیبی/ هوشنگ سهیلی؛ به راهنمایی: حامد سیادت . Click ازدواجهای فامیلی و نتایج آن/ موسی هیكلی؛ به راهنمایی: محمدحسین حافظی. Click بیماریهای لنفاوی، لنفوگرافی و جراحی/ آرام تاج‌الدینی؛ به راهنمایی: علی نفیسی. Click كاربرد EDTA در تعیین مقدار فلزات (دارو)/ اشرفالملوك مزینی؛ به راهنمایی: رستم مقصودی. Click پولن گل سرخ در ایجاد آلرژی و تهیه عصاره آن/ ابوالحسن معینی وسطی‌كلائی؛ به راهنمایی: فیلسوفی. Click بررسی درباره اتیولوژی و پاتوژنز/ بهزاد بصیرگیلانی؛ به راهنمایی: رضا سلطانی نسب . Click غددشناسی بالینی زنان/ نسرین نیرومند؛ به راهنمایی: فرهنگ زارع. Click تعیین مقاومت اسپور باكتریها/ تاج‌خانم مومنی؛ به راهنمایی: سیروس یزدانی. Click پروستاگلاندین‌ها و كاربرد آن در بیماریهای زنان و مامائی/ جواد ناصری؛ به راهنمایی: پرویز معیلی. Click بیماریهای عفونی اصلی كودكان/ نورالدین سراجی؛ به راهنمایی: مرتضی لسانی. Click سندرم داونر گاو/ اسمعیل ذوقی؛ به راهنمایی: محمد حسینیون. Click تعیین مقدار تبائین در گیاه پاپاوربراكته‌اتوم/ سونیا جعفریانی؛ به راهنمایی: یعقوب آئینه‌چی. Click تعیین سرعت حلالیت قرصها و مكانیسم انحلال و جذب آنها/ مهناز خلیلی؛ به راهنمایی: مسعود مخانی. Click دیورتیكول مكل و دیورتیكولیت مكل/ حسن سراجی؛ به راهنمایی: جهانگیر وثوقی. Click غددشناسی بالینی زنان و نازایی/ شهره قاضی‌نوری‌نائینی؛ به راهنمایی: فرهنگ زارع. Click بررسی آلفاكیموتریپسین در عمل كاتاراكت و عوارض حاصله از آن/ محسن محسن‌زاده‌كرمانی؛ به راهنمایی: حسن علوی. Click قرص‌های افروسان (جوشان)/ داود حمیدخو؛ به راهنمایی: محمود رفیع‌زاده. Click پارگی رحم/ ایرج نعمت گرگانی؛ به راهنمایی: پرویز معیلی. Click اساس فیزیولوژیك و فیزیوپاتولوژیك درمان با آنتی هیستامینیكها/ پرویز فروزان؛ به راهنمایی: حفیظی. Click پلیپی شدن روده بزرگ/ مسعود مهرانفر؛ به راهنمایی: عدل. Click اثر پان كورتین ب 6 در جلوگیری از استفراغ گربه‌ها ناشی از بیماریهای پان لوكوپنی/ علی‌اصغر ایلخانی؛ به راهنمایی: محمد سنجر. Click استعمال داروی پیش‌بیهوشی بریتال در جراحی حیوانات كوچك/ ثریا نواب‌پور؛ به راهنمایی: مصطفی اقصی. Click امراض جراحی مدیاستن و جراحی تیموس/ موسی ناطقی؛ به راهنمایی: سجاد ساجدی. Click جراحی تعویض دریچه آئورت و عوارض آن/ علی كرباسی؛ به راهنمایی: منوچهر رزم‌آرا. Click كواركتاسیون آئورت/ حسام‌الدین حائری‌زاده؛ به راهنمایی: حمید اعتبار. Click اترزی مادرزادی مری/ جواد بنی‌فاطمی؛ به راهنمایی: نصیرپور، صادقی نژاد. Click عمل توام كاتاراكت و پیوند قرنیه/ حشمت‌الله مباركی؛ به راهنمایی: ملك مدنی. Click تكنیكهای جراحی پیوند قرنیه/ احد رازی؛ به راهنمایی: محمد رامین، ملك مدنی. Click پریكاردیت كنستریكتیو/ بلقیس ذوقی؛ به راهنمایی: منوچهر رزم‌آراء. Click مطالعه گرفتگی راههای تنفسی/ ورطن مناساكانیان؛ به راهنمایی: علی‌فر. Click ارزش لنفوگرافی در تشخیص بیماریهای بدخیم/ جواد عسگری طباطبائی؛ به راهنمایی: ذبیح‌الله ارنواز. Click استریلیته یا عقیمیت در بیماریهای زنان نازایی زنان/ عباس كلامی؛ به راهنمایی: محمدتقی حمیدیه. Click انواژیناسیون حاد روده و درمان آن INTUSSUSCEPTION/ رسول سودمند؛ به راهنمایی: فره‌وش . Click بررسی ساركوم اولیه غدد لنفاوی از نظر جراحی/ داود یزدی؛ به راهنمایی: باقر نصیرپور. Click زنان و زایمان برای پرستاران (قسمت دوم)/ علیرضا تبریزی؛ به راهنمایی: پرویز معیلی. Click بررسی روشهای تشخیص و درمانی فلج عصب صورتی/ محمدتقی توسلی؛ به راهنمایی: جواد هدایتی. Click اختلالات و بیماریهای زن در زمان بلوغ/ فریدون ادراكی؛ به راهنمایی: سعید خطیب‌لو. Click بررسی بالینی ایتولوژی اسپلنومگالیها در بخش داخلی بیمارستان جرجانی/ علی قدرتی؛ به راهنمایی: عباس صفویان. Click دیستروفی‌های عضلانی/ ماه‌جبین تكلیف؛ به راهنمایی: امیر عرفانی. Click مطالعه رادیولوژیك راههای صفراوی و تطابق آناتوموپاتولوژیك با تصاویر رادیولوژیك/ فرامرز بهزادی؛ به راهنمایی: ذبیح‌الله ارنواز. Click سیلیكوز/ علی‌اصغر نوین‌باهران؛ به راهنمایی: اربابزاده. Click بررسی و تحقیق درباره قارچ‌های سیلوهای گندم تهران/ ولی‌الله غیاثی؛ به راهنمایی: عبدالحمید محسنین. Click بررسی اتیولوژیك و درمان لوسمی‌ها/ رضی دادگر؛ به راهنمایی: رضا سلطانی‌نسب . Click Choree de Sydenham/ حسن صدقیانی؛ به راهنمایی: امیر عرفانی. Click اووئیت توكسوپلاسم ورسیدیوان/ محمد مهدیزاده‌كاشانی؛ به راهنمایی: شمس . Click اضافه شدن ارتفاع پروتز كامل فك بالا هنگام قالب‌گیری برای آستر كردن/ محمود رضوانی ترشیزی؛ به راهنمایی: نیكزاد جاوید. Click بررسی كلینیكی و میكروسكوپی‌آدنوم پلئومرف غدد بزاقی/ مسعود میرآقازاده؛ به راهنمایی: اسمعیل یزدی. Click فاویسم و نقص گلوكز شش فسفات دهیدروژناز/ ابوالفضل سرو؛ به راهنمایی: عرفانی. Click ساركوم‌پوسی بررسی كامل كلینیك - پاتولوژیك و ایمیونولوژیك/ نادر حسین‌زاده؛ به راهنمایی: سلطانی نسب . Click داروهای محرك تخمكگذاری/ عبدالله بخیرنیا؛ به راهنمایی: پرویز معینی. Click بیماری ویلسون/ والرین حاتمی؛ به راهنمایی: امیر عرفانی. Click مطالعه تیامین در ادرار مبتلایان به لوسمی/ روح‌انگیز نرگسی؛ به راهنمایی: گاگیك . Click روماتیسم مفصلی در گاو و درمان آن/ خانبابا وثوق‌اراد؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click تشخیص الكتریكی فلج عصب صورتی/ محمد احمدی؛ به راهنمایی: ناصر معین‌زاده. Click دوهیفرال وی - تی در دامپزشكی/ حسین معالج؛ به راهنمایی: احمد عطائی. Click موارد استعمال ت

منبع:
http://boxstr.com

   


نظرات()   
 • http://jomeshabha.mihanblog.com
  http://itoooor.mihanblog.com
  http://itcomputerdown.mihanblog.com
  http://dehelbinooom.mihanblog.com
  http://bekhtari.mihanblog.com
  http://dendeleziri.mihanblog.com
  http://akhomoooni.mihanblog.com
  http://baghejaldedesfil.mihanblog.com
  http://razabagha.mihanblog.com
  http://bo2music2009.mihanblog.com
  http://asaljooon.mihanblog.com
  http://ekhtiyari.mihanblog.com
  http://helbachoonkhoren.mihanblog.com
  http://sahrabedar.mihanblog.com
  http://dezfiliash.mihanblog.com
  http://parkedolat.mihanblog.com
  http://saddedez.mihanblog.com
  http://dezfuloeshge.mihanblog.com
  http://gamasgamas.mihanblog.com
  http://bachoondesfil.mihanblog.com
  http://heleger.mihanblog.com
  http://jumperirani.mihanblog.com
  http://tavaazon.mihanblog.com
  http://sarmayepool.mihanblog.com
  http://dolfinnahang.mihanblog.com
  http://margzendegi.mihanblog.com
  http://hojishow.mihanblog.com
  http://iq2009jojo.mihanblog.com
  http://tovamanbaham.mihanblog.com
  http://hamhamedava.mihanblog.com
  http://yugayoga.mihanblog.com
  http://tabrizturkestan.mihanblog.com
  http://hayahootehran.mihanblog.com
  http://jadoojigari.mihanblog.com
  http://sinderellaman2009.mihanblog.com
  http://hellboyirani.mihanblog.com
  http://simajoon.mihanblog.com
  http://serentipiti2009.mihanblog.com
  http://irangardibahal.mihanblog.com
  http://ajibtarinha.mihanblog.com
  http://nimakhafan.mihanblog.com
  http://lolita2009.mihanblog.com
  http://irantabligh.mihanblog.com
  http://eshgbox.mihanblog.com
  http://mashhadbox.mihanblog.com
  http://urombox.mihanblog.com
  http://esfahanbox.mihanblog.com
  http://tehbox.mihanblog.com
  http://boxima.mihanblog.com
  http://roohjenz.mihanblog.com


 • eshgbox